Huntingtons Sjukdom

NeuraMetrix' digitala biomarkör gör det möjligt för neurologer att
mikrostyra och individualisera behandlingen av patienter med Huntingtons sjukdom
äldre dam i rullstoläldre dam i rullstol

Gapet

Huntingtons  är en 100% genetiskt bestämd sjukdom som orsakar progressiv nedbrytning av nervceller i hjärnan. Det börjar vanligtvis i en persons 30 eller 40 års åldern. Huntingtons är känd som en väsentlig familjesjukdom eftersom varje barn till en förälder med Huntingtons har 50/50 chans att ärva den  defekta genen.

Symtomen på Huntingtons beskrivs som att ha ALS, Parkinsons och Alzheimers - samtidigt. Huntingtons manifesterar sig som en triad av motoriska, kognitiva och psykiatriska symtomer som börjar smygande och utvecklas under många år.

Det finns inget botemedel, men läkemedel, sjukgymnastik och samtalsterapi kan hjälpa till att hantera vissa symtomer.

NeuraMetrix Huntington's research study

NeuraMetrix har avslutat en Huntingtons-studie med en av de världsledande auktoriteterna på Huntingtons och resultatet har publicerats i en artikel "Monitoring the Phenotype in Huntingtons by Analysis of Keyboard Typing During Real Life Computer Use" (Monitorering av  fenotypen i Huntingtons genom analys av tangentbordsrytmen under verklig datoranvändning) i Journal of Huntington's Disease
Resultaten av denna studie är mycket uppmuntrande eftersom de indikerar att NeuraMetrix TC digitala biomarkör kan separera dem som har mutationen utan synliga symtomer i två distinkta grupper:
  • En grupp där sjukdomen ännu inte är aktiv
  • En grupp där sjukdomen redan har börjat

NeuraMetrix TC har många fördelar

Med NeuraMetrix lättanvända digitala biomarkör kan neurologer:
  • Börja behandlingen av patienter där sjukdomen redan har börjat men det finns ingen synlig symtom
  • Övervaka effekten av läkemedelsförändringar (eller andra behandlingsförändringar) för en enskild patient genom att granska patientens diagram några veckor senare.  Då kan neurologen avgöra om förändringarna hade önskad effekt, ingen effekt eller, i värsta fall, negativa effekter - allt som gör det möjligt för neurologen att vidta korrigerande åtgärder, om det behövs.
  • Ha mer frekvent interaktion med sina patienter genom praktiska metoder som virtuella möten, telefon, e-post etc.
Vilket resulterar i:
  • Bättre och frekvent behandling av sjukdomen till en lägre kostnad
NeuraMetrix är medlem i:
//

Vi ger våra Huntingtons-patienter intensiv träning. Jag är förvånad över att effekterna syns så tydligt i variabilitetsmåttet.


- Dr. Christina Lang, MD – Institutionen för neurologi, Universität Ulm, Tyskland​​​​​​