Läkemedelsföretag

NeuraMetrix' lösning ger läkemedelsföretagen en mycket mer exakt, precis och kostnadseffektiv digital kognitiv biomarkör för klinisk läkemedelsutveckling
Läkemedelsföretag möte vid bordLäkemedelsföretag möte vid bord

Gapet

De viktigaste frågorna för läkemedelsprövningar inom neurologiska sjukdomar och psykiatriska tillstånd idag är:
 • Svårt att framgångsrikt utveckla nya läkemedel när kohorten baseras på patienter där sjukdomen redan har avancerat längre än där läkemedlen kan påverka
 • Ingen förmåga att monitorera "i realtid" effekten på varje prövningsdeltagare
 • Svårt att mäta kognitiva biverkningar på deras läkemedel
 • Har inte ett system för tidig varning om läkemedlet inte fungerar

NeuraMetrix mycket exakta och enkelt att implementera digitala biomarkör fyller ett viktigt gap som bioteknik- och läkemedelsindustrin länge eftertraktat

Med NeuraMetrix digitala biomarkör kan läkemedelsprövningar för neurologiska sjukdomar och psykiska tillstånd:
 • Ta bort alla patienter från kohorten där sjukdomen redan har avancerat längre än där läkemedlen kan påverka
 • Möjlighet att övervaka "i realtid" vad effekten är för varje prövningsdeltagare
 • Mäta kognitiva biverkningar på sina läkemedel
 • Få en tidig varning om läkemedlet inte fungerar
Detta gör det möjligt för bioteknik- och läkemedelsföretagen att:
 • Anta en snabb sållning av stora kohorter
 • Omedelbart vidta korrigerande åtgärder
 • Gör det lättare för kohorten
Vilket resulterar i:
 • Bättre hantering av läkemedelsprövningar
 • Färre deltagare som hoppar av läkemedelsprövningar
 • Mindre risk
 • Mindre kostnad