Vår lösning

Nytt mycket exakt mjukvaruverktyg för upptäckt och övervakning av
neurologiska sjukdomar och psykiatriska tillstånd