Läkare/Klinik

NeuraMetrix' lösning ger kliniker en mycket mer exakt och precis digital biomarkör för upptäckt och monitorering av neurologiska sjukdomar och psykiatriska tillstånd
Läkare pratar med patientLäkare pratar med patient

Gapet

De viktigaste frågorna för neurologer / psykiatriker idag är:
 • Svårt att diagnostisera patienter innan sjukdomen har skadat hjärnan permanent
 • Långa perioder mellan de sällsynta besöken utan någon data om patienterna
 • Ingen återkoppling till effektiviteten av förändringar i sjukdoms- och rehabiliteringsbehandlingen
 • Kan inte se förändringar i patientens tillstånd eller sjukdomsstadie

NeuraMetrix mycket exakta och enkelt att implementera digital biomarkör fyller ett viktigt gap som efterfrågats av läkare och kliniker

Med NeuraMetrix' lättanvända digitala biomarkör kan neurologer och psykiatriker:
 • Kontinuerligt utvärdera patientens tillstånd och dra slutsatsen om patienten är:
  • Stabil - besök behövs inte
  • Något instabil - Använd frekventa virtuella möten som den primära interaktionen som resulterar i mycket bättre hantering av sjukdomen
  • Mycket instabil - Träffa patienten på kliniken för vidare undersökning
 • Monitorera effekten av en individualiserad behandlingsförändring genom åtkomst till patientens diagram några veckor senare och avgöra om förändringarna hade önskad effekt, ingen effekt eller, i värre fall, negativa effekter
 • Hantera PD-patienter som kämpar med on / off-perioder
 • Få en varning när en bipolär patient övergår från ett tillstånd till ett annat
 • Ha mer frekvent interaktion med sina patienter genom praktiska metoder såsom virtuella möten, telefon, e-post etc.
Detta gör det möjligt för neurologer och psykiatriker att:
 • Kommunicera regelbundet och produktivt mellan besöken med sina patienter
 • Omedelbart vidta korrigerande åtgärder
 • Skräddarsy behandlingen efter sjukdomens tillstånd
Vilket resulterar i:
 • Bättre och frekvent hantering av sjukdomen till lägre kostnad
 • Bättre användning av neurologernas och psykiatrikernas tid
//

"Vi behöver digitala biomarkörteknologier med mycket stark statistik så att vi faktiskt kan tänka på att inte vänta tills vi är så sjuka, att vi behöver en läkare..."


- Dr. Rhoda Au, PhD
Professor, Boston University, co-PI, Framingham Heart Study Brain Aging Project & Director of Neuropsychology, Director of Global Cohort Development, Davos Alzheimers Collaborative
​​​​​​​
//

"Detta kommer att revolutionera hur vi behandlar våra patienter."


- CTO för större sjukhussystem i Skandinavien
//

"Digitalt är det nya blodet."


- Dr. Rhoda Au, Ph.D.
Professor, Boston University, co-PI, Framingham Heart Study Brain Aging Project & Director of Neuropsychology, Director of Global Cohort Development, Davos Alzheimers Collaborative
​​​​​​​