Alzheimers Sjukdom

NeuraMetrix' digitala biomarkör ser lovande ut för tidig upptäckt av Alzheimers
En äldre man som sitter i en stolEn äldre man som sitter i en stol

Alzheimers kräver tidig upptäckt

Alzheimers är bland alla sjukdomar som drabbar mänskligheten, kanske den mest skrämmande: en sjukdom som berövar en person sin identitet och söndertrasar deras relationer; för vilka det inte finns någon beprövad behandling eller botemedel; och det kan pågå i flera år och kräver enorma summor pengar för att säkerställa att många patienter har specialiserad vård dygnet runt.

Alzheimers är den vanligaste formen av demens som attackerar nervceller i hjärnan, vilket resulterar i minnesförlust, kognitiv försämring och beteendeförändringar. Sjukdomen stör hjärnans kommunikationsnätverk och förstör så småningom neuronala synapser och dödar nervceller.

Personer med en kopia av ApoE4-genvarianten har två till fyra gånger så stor risk att utveckla Alzheimers som människor utan varianten, och personer med två kopior av ApoE4 har cirka 10 gånger så hög risk. Risken verkar vara högre hos kvinnor. Bärare av ApoE4 löper ävenen högre risk att utveckla symtom vid en lägre ålder. Cirka 25 procent av människor har ett exemplar av ApoE4; cirka 3 procent har två uppsättningar.​​​

NeuraMetrix håller på att valideras för Alzheimers

NeuraMetrix TC validerades först för att upptäcka och monitorering av patienter som behandlas för Parkinsons och Huntingtons. Baserat på dessa uppmuntrande resultat pågår nu kliniska studier för att validera användningen av denna digitala biomarkör för flera andra indikationer inklusive Alzheimers.

Potentiella fördelar

Vår digitala biomarkör ser lovande ut för:
  • Tidig upptäckt av Alzheimers
  • Monitorering av långsiktiga effekter från vissa allmänna behandlingar av Alzheimers - före utvecklingen av effektiva Alzheimers läkemedel
//

"Vi kan sannolikt inte besegra Alzheimers utan den här tekniken."


- Dr. Robert W. Mahley, MD PhD
senior investigator, president emeritus och grundare, Gladstone Institutes, senior investigator, Gladstone Institutet för neurologi, 
professor i patologi och medicin University of California San Francisco, USA, ordförande NeuraMetrix’ vetenskapliga rådgivande nämnd