Integritetspolicy

2021-07-26
("NeuraMetrix") har implementerat en integritetspolicy ("Sekretesspolicy") för att skydda all personligt identifierbar information ("Personligt identifierbar information") och individuellt identifierbar hälsoinformation ("Skyddad hälsoinformation") som du delar med oss när du besöker vår webbplats eller installerar och använder NeuraMetrix TC. Denna integritetspolicy är utformad för att informera användarna om hur vi samlar in och använder personuppgifter som samlas in av oss via vår säkra webbplats (www.neurametrix.com), applikation ("NeuraMetrix TC") och "Instrumentpanel" via en webbsäker portal (portal.neurametrix.com). Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att skydda användarnas integritet i enlighet med riktlinjerna i denna sekretesspolicy och med tillämpliga lagar.

Personligt identifierbar information


Vilken personligt identifierbar information samlar vi in?


Webbplats: De enda gånger vi samlar in personligt identifierbar information är när du:
  • väljer att prenumerera på NeuraMetrix nyhetsbrev där vi samlar in din mejladress
  • skickar in förfrågningar via vår webbplats där mejladress och namn samlas in.
NeuraMetrix TC: Om du ingår i en studie eller är en patient som registrerats av läkare har du tilldelats ett användar-ID av en klinisk prövningsledare eller läkare. Ditt tilldelade användar-ID är den enda information NeuraMetrix har om din registrering. Vi har ingen personligt identifierbar information som mejladress, namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, personnummer, körkortsnummer, sjukjournal-nummer, sjukförsäkringsplan eller försäkringsnummer, kreditkortsnummer eller annan identifierande information.

Hur använder vi din personligt identifierbara information?


Webbplats: Vi använder din mejladress för att skicka ut NeuraMetrix nyhetsbrev, om du har prenumererat på vårt NeuraMetrix nyhetsbrev. Vi använder din mejladress för att svara på dina frågor och kommentarer. I framtiden kan vi skicka dig annat material som är relevant för din förfrågan och vår tjänst. Du kommer att kunna välja att sluta ta emot mejlmeddelanden genom att följa instruktionerna för avprenumeration som ingår i den här typen av mejlmeddelanden.
 
Instrumentpanel: Du kommer åt din Instrumentpanel (personlig information med insamlade och analyserade tangentbordsrytm-data) via en säker webbportal med ditt användar-ID (inte din mejladress eller annan personligt identifierbar information och personligt valt lösenord.

Hur använder vi din personligt identifierbara information?


Mejl: Mejlmeddelanden lagras på våra värdbaserade mejlservrar i krypterat format. Dina data är uppdelade i fragment och varje fragment krypteras sedan ytterligare innan de lagras hos oss. Nycklarna som används för kryptering hanteras med högsta säkerhet och sekretess.
 
Nyhetsbrev: Nyhetsbrevets mejladresser lagras säkert på våra värdbaserade nyhetsbrevsservrar. Vi kommer aldrig att sälja eller ge tillgång till din mejladress till tredje part.
 
NeuraMetrix TC: NeuraMetrix-systemet är utformat för att identifiera en användare endast med ett systemgenererat unikt användar-ID som inte är anslutet till någon personligt identifierbar information. Kliniska prövningsteam och läkare eller ett forskarlag är de enda individer som kan ansluta användar-ID till en viss användare.
 
​​​​​​​Instrumentpanel: Ditt tilldelade användar-ID (och inte din mejladress) används för att komma åt webbportalen som innehåller din Instrumentpanel. Även om ingen personligt identifierbar information ingår i din Instrumentpanel bör du logga ut från webbportalen när du har åtkomst till din Instrumentpanel. Vi rekommenderar att du förhindrar obehörig åtkomst till din Instrumentpanel genom att välja och skydda ditt lösenord på ett lämpligt sätt och begränsa åtkomsten till din dator eller enhet och webbläsare.

Skyddad hälsoinformation


Vilken skyddad hälsoinformation samlar vi in?


NeuraMetrix TC-programvaruklienten, installerad på användarens dator, samlar in rådata om "viktiga händelser", dvs från de insamlade uppgifterna beräknar klienten differentierade tider, till exempel uppehållstider (hur länge en tangent hålls ned) och tiden mellan två tangenter. Dessa beräknade data skickas sedan till NeuraMetrix-servern medan rådatan förstörs.
 
NeuraMetrix-servern tar emot datafilen, packar upp den och utför en serie steg för att hantera avvikande värden och beräknar tangentbordsrytmdata till ett övergripande mått på variabilitet.
 
När vi samlar in och analyserar metadata i samband med din tangentbordsrytm utvecklar och registrerar vi en historik över din tangentbordsrytm och olika poäng och trender för dessa. Tillägg till den skyddade hälsoinformationen kommer också att innehålla indata från dig, alla personer som är auktoriserade av dig eller din läkare via diagramanteckningar som läggs till i din Instrumentpanel.

Hur använder vi din skyddade hälsoinformation?


NeuraMetrix levererar utdata via NeuraMetrix-portalen där användaren endast identifieras av ett användar-ID. Instrumentpanels display visar ett diagram med användarens variabilitetsmått över tid plus genomsnittliga beräkningar av variabilitet och fluktuationer. En neurolog har tillgång till detta diagram och kan även ge patienten tillgång.
 
Vi använder av-identifierad skyddad hälsoinformation i våra forskningsinsatser för att korrelera specifik tangentbordsrytm med olika hjärnsjukdomar och sjukdomar. Vi kan dela av-identifierad hälsoinformation med våra partners, forskare och andra berörda parter.  Dessutom kan vi dela av identifierad hälsoinformation offentligt för att visa trender om användningen av våra tjänster.

Vilken skyddad hälsoinformation samlar vi in?


NeuraMetrix TC: För att maximera datasäkerhet och integritet har två nyckeltekniker införlivats:
  • Programvaran som är installerad på användarens dator lagrar tangentbordsrytmdatan ENDAST i arbetsminnet - aldrig på disk. Att stjäla data från arbetsminnet är betydligt svårare än att få den från hårddisken.
  • Programvaran samlar in data på 1 000 tangenttryckningar och förbereder sedan för att skicka en datafil till NeuraMetrix-servern. Som en del av förbearbetningen tar den lokala programvaran bort alla ursprungliga klockstämplar. Således elimineras sekvensen av den ursprungliga texten och de data som skickas till servern kan inte rekonstrueras till text, vilket skyddar integriteten.
 
Allt annat som inträffar medan data registreras skulle bero på hårdvaruproblem eller operativsystemet.
 
Instrumentpanel: ​​​​​​​Den skyddade hälsoinformation som är tillgänglig via den säkra webbportalen finns bakom säkra nätverk och är endast tillgänglig för ett begränsat antal personer som har särskilda åtkomsträttigheter till sådana system och som är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Om det tillhandahålls till forskare kommer det inte att associeras med någon personligt identifierbar information; Det kommer bara att associeras med användar-ID. Om din läkare eller vårdgivare har tillgång till din Instrumentpanel kommer din skyddade hälsoinformation endast att vara en del av den personligt identifierbara informationen i den elektroniska journalen som är en del av din vårdgivares säkra operativsystem.

Internationella överföringar


Din information behandlas på servrar inom den Europeiska unionen. Dataskyddslagarna varierar mellan olika länder, och vissa ger mer skydd än andra. Oavsett var din information behandlas tillämpar vi samma skydd som beskrivs i denna policy.

Forskning


Vi kan använda och visa av-identifierad skyddad hälsoinformation för forskningsändamål. Ingen personligt identifierbar information kommer att inkluderas i någon av den skyddade hälsoinformationen som kan vi kan använda och visa. Alla forskningsprojekt är föremål för en särskild godkännandeprocess av oss och kommer att vara efter eget gottfinnande. Denna process utvärderar ett föreslaget forskningsprojekt och dess användning av skyddad hälsoinformation och försöker balansera forskningsbehoven med ämnens behov av integritet för sin skyddade hälsoinformation. Innan vi använder eller visar av-identifierad skyddad hälsoinformation för forskning kommer projektet att ha godkänts genom denna forskningsgodkännandeprocess. Om en forskare begär personligen identifierbar information kommer vi att kräva ditt specifika godkännande. Du har rätt att avböja att delta i sådan medicinsk forskning eller dela sådan personligt identifierbar information med forskaren.

Spårningsteknik

​​​​​​​
Vi använder cookies, som är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk via din webbläsare (om du tillåter) och som gör det möjligt för webbplatsens eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare och fånga och komma ihåg viss information. Vi använder cookies för att hjälpa oss att sammanställa aggregerade data om användning av tjänster och webbplatstrafik så att vi kan förbättra serviceupplevelserna. Vi kan använda betrodda tredjepartstjänster som spårar denna information för vår räkning. Du kan välja att få din dator att varna dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies. Om du inaktiverar cookies kommer det inte att påverka din upplevelse med att besöka vår webbplats. För mer information se vår Cookiepolicy.

Offentliggörande av tredje part


Vi säljer inte eller på annat sätt överför din personligt identifierbara information eller skyddade hälsoinformation till tredje part. Webbhotellpartners och andra parter som hjälper oss att driva våra tjänster, vår webbplats eller bedriva vår verksamhet kommer dock att ha tillgång till avidentifierad personligt identifierbar information och skyddad hälsoinformation så länge sådana parter samtycker till att hålla sådan information konfidentiell. Vi kan offentligöra din personligt identifierbara information när vi anser att offentligöring krävs för att följa lagen, genomdriva våra webbplatspolicyer eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Kommunikation


Vi kan använda din mejladress för att svara på dina mejlförfrågningar eller förfrågningar och för att förbättra våra tjänster. Vi kan också använda din mejladress, om du registrerade dig för vårt nyhetsbrev, för att skicka uppdateringar och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort enstaka information eller all kommunikation från oss genom att följa länken eller instruktionerna för avprenumeration som anges i ett mejlmeddelande som vi skickar.

Din säkerhet


Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att din personligt identifierbara information och skyddade hälsoinformation hålls säker från förlust, obehörig åtkomst, ändring eller avslöjande. Men på grund av den trådlösa teknikens natur och potentiella säkerhetsöverträdelser kan vi inte garantera säkerheten eller integriteten för information som du skickar in elektroniskt, inklusive personligt identifierbar och skyddad hälsoinformation. Kom ihåg att du styr vilken personligt identifierbar information och skyddad hälsoinformation du tillhandahåller när du använder NeuraMetrix TC. I slutändan är du ansvarig för att upprätthålla sekretessen för din personligt identifierbara information och skyddade hälsoinformation i din ägo. Var alltid försiktig och ansvarsfull när det gäller din personligt identifierbara och skyddade hälsoinformation. Vi är inte ansvariga för, och kan inte kontrollera, andras användning av information som du tillhandahåller dem eller offentliggöra på något sätt och du bör vara försiktig när du väljer den personligt identifierbara informationen och skyddad hälsoinformation som du tillhandahåller andra.

Samtycke


Genom att tillhandahålla personligt identifierbar information och skyddad hälsoinformation till oss, och installera och använda NeuraMetrix TC samtycker du frivilligt till insamling, användning och yppande av personligt identifierbar information och skyddad hälsoinformation enligt denna sekretesspolicy. Utan att begränsa ovanstående kan vi ibland be dig att samtycka när vi samlar in, använder eller visar din personligt identifierbara information och skyddade hälsoinformation under särskilda omständigheter. Ibland kan vi tyda ditt samtycke genom ditt beteende hos oss, och förlita på det, om syftet med insamlingen, användningen eller visandet är uppenbart och du frivilligt tillhandahåller informationen.
 
​​​​​​​Du kan återkalla alla och/eller alla samtycken du har gett oss; För att återkalla sådant samtycke, vänligen kontakta vår integritetsansvarig skriftligen på den adress som anges i slutet av dessa villkor och låt 30 dagar för att en sådan återkallelse ska vara effektiv. Observera dock att återkallande av samtycke inte har retroaktiv verkan.

Ändringar i denna sekretesspolicy


Denna integritetspolicy träder i kraft från och med den 26 juli 2021 och kommer att gälla utom med avseende på eventuella ändringar i dess bestämmelser i framtiden, som kommer att gälla omedelbart efter att ha publicerats på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera eller ändra vår integritetspolicy och du bör kontrollera denna integritetspolicy regelbundet. Din fortsatta användning av NeuraMetrix TC efter att vi har publicerat eventuella ändringar i sekretesspolicyn på denna sida kommer att utgöra din bekräftelse av ändringarna och ditt samtycke till att följa och vara bunden till den ändrade sekretesspolicyn. Om vi gör några väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy kommer vi att meddela dig antingen via mejl eller via ett meddelande i NeuraMetrix TC applikationen, genom att placera ett framträdande meddelande på vår webbplats och / eller på något annat sätt.

Feedback och klagomål


Du kan kontakta oss angående denna integritetspolicy skriftligen eller via mejl till oss på adressen nedan. Om du anser att det har skett en överträdelse från tredje part av denna sekretesspolicy begär vi att du omedelbart kontaktar oss med information om överträdelsen.
NeuraMetrix, Inc.
725 Merrimon Ave #8845, Asheville, NC 28814, U.S.A.
mejladress: [email protected]