Sjukdomar

Det finns över 600 obotliga och försvagande neurodegenerativa sjukdomar och
​​​​​​​över 200  psykiatriska tillstånd vilka leder till mycket stora kostnader för samhället