Michael J. Fox Foundation

NeuraMetrix arbetar med ledande neurologiska och psykiatriska forskningspartners runt om i världen.
The Michael J. Fox Foundation for ParkinsonThe Michael J. Fox Foundation for Parkinson
Vi har genomfört en studie med Fox Trial Finder (The Michael J. Fox Foundation) där 154 försökspersoner övervakades i 90 dagar. Vi samlade in och analyserade 65 miljoner datapunkter och kunde skilja diagnostiserade patienter från friska personer. Det viktigaste är att vi kunde mäta inkonsekvensen hos varje patient och skilja mellan patienter och övervaka utvecklingen av varje patients sjukdom. Specifikt identifierade vi patienter vars variabilitet var under kontroll, bortom kontroll och progredierande.
Michael J Fox Studie ResultatMichael J Fox Studie Resultat